2015

Yar› ş& Yeti ş tiricilik 2015/16 2 2015/2016 yetistiricilik yarıs & Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad›na YASİN KADRİ EKİNCİ n Y ayına Hazırlayan MEHMET B‹LBAŞAR mbilbasar@tjk.org 0212 414 66 03 Yazarlar›m›z MUSTAFA ZIYPAK DEMİR TOKDEMİR ŞA‹R GENÇERO n Fotograf Servisi ARDA OLGAÇ KAD‹R Ç‹V‹C‹ Dağ›t›m / Abone AL‹ ‹HSAN ERBEY aerbey@tjk.org / 0212 414 66 19 n Yönetim Yeri TJK Yayın Grubu & Medya Merkezi Ekrem Kurt Bulvar›, Osmaniye, 34144 Bak›rköy / ‹stanbul www.tjk.org / medyamerkezi@tjk.org 0212 414 66 51 Y›ll›k / Bas›m Tarihi : Şubat 2016 n Bask› Matsis Matbaa Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 0212 624 21 11 İci ndekiler... Önsöz 3 2 yaşl› ‹ngiliz taylar› 4 3 yaşl› ‹ngiliz taylar› 10 4 + yaşl› ‹ngiliz atlar› 16 Dişi Tay Deneme Koşusu 22 Erkek Tay Deneme Koşusu 24 K›srak Koşusu 26 Gazi Koşusu 28 Başbakanl›k Koşusu 32 Cumhurbaşkanl›ğ› Koşusu 34 Ankara Koşusu 36 Jokey Kulüp Kupas› 38 Krali çe II. Elizabeth Koşusu 40 Karayel Koşusu 42 Çald›ran Koşusu 44 3 yaşl› Arap taylar› 46 4 yaşl› Arap atlar› 50 5 + yaşl› Arap atlar› 54 Cumhuriyet Koşusu 56 TBMM Koşusu 58 Hatay Koşusu 60 Rakamlarla 2015 62 Kupa törenlerimiz 64 Kupalarımız dış ülkelerde 86 Kaybettiklerimiz 90 2015 2016 i

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAzNjM=