KASIM 2022

bu Klasik’te kısrak babası olarak zirve noktalarındandır. Bu arada Tamerinoğlu’nun iki Hatay Koşusu galibi temsilcisini de Seklavi hattı ürünleri ile ürettiğini görmekteyiz. Tekrar bu yılın Hatay ve Haralar Koşusu galibi Deniz Efe’nin soy ağacını incelersek, annesi Ahubere’nin bir Rode 21 kızı olduğunu görmekteyiz. Rode 21 aynı zamanda İbocan’ın da annesidir, dolayısı ile 2021 yılı Hatay Koşusu galibi Sertberk ile 2015 yılı Hatay Koşusu galibi Kırdeniz’in babaları Berksoy’un da babalarının İbocan olduğunu düşündüğümüzde, Rode 21 hattının baba ve direk anne soyları ile Hatay Koşusu’na pozitif bir etkisinin olduğunu ifade edebiliriz. Tekrar Deniz Efe’ye dönersek, annesi Ahubere’nin babasının Caş olduğunu görmekteyiz. Yine bir Caş kızı olan Behice’nin 2020 yılı Hatay Koşusu galibi olan Gülhatmi’nin annesi olan Dahi’nin de annesi olduğunu görmekteyiz ki, burada ilginç olan bir başka nokta da Dahi’nin Bilgin - Caş eşleşmesi taşımasıdır. Deniz Efe’nin de Altaha - Caş eşleşmesi taşıdığını düşündüğümüzde, Serhanbey’in iki oğlunun Caş ile verdiği seçkin ürünlerin Hatay Koşusu’na pozitif katkı yaptığını da ifade etmemiz mümkün olmaktadır. Diğer taraftan Caş da aygır babası olarak 2017 yılı Hatay Koşusu galibi Taliphan’ın ve 2014 yılı Hatay Koşusu galibi Uçan’ın babası da olmak sureti ile bu önemli klasikte hem aygır hem de kısrak babası olarak etkinliğe sahip önemli bir kan hattıdır ki, yine 2020 yılı Hatay Koşusu galibi olan Gülhatmi’nin ikinci kısrak babasının Caş oluşu, bu etkinliği perçinleyen başka bir soy noktasıdır. İlginçtir ki Caş da, Altaha da Hatay Koşuları’na iştirak etmemekle birlikte, aygır ve kısrak babası olarak bu Klasiğin zirve noktalarında kendilerine önemli yer bulmuş önemli aygırlardırlar. Şöylece bir toparlayacak olursak: ● Son oniki yılda, üçü Altaha temsilcisi, ikisi Bilgin temsilcisi olarak beş Hatay Koşusu galibinin Serhanbey hattından geldiği, ● Son dokuz yılda Caş’ın iki kez aygır babası, bir kez kısrak babası, bir kez de ikinci kısrak babası olarak dört Hatay Koşusu galibinin soy ağacına etki ettiği, ● Kendisi de Hatay Koşusu galibi olan Tamerinoğlu’nun son onbir yılda iki kez baba, bir kez de kısrak babası olarak Hatay Koşusu galiplerine etki ettiği, ● Son sekiz yılda iki Berksoy temsilcisinin kazandığı ve bu aygırın babası İbocan’ın anne hattının da son yılın galibi Deniz Efe’nin anne neslini oluşturduğu, ● Yine iki tam kardeş Behice ve Uçan’ın son dokuz yılın iki Hatay Koşusu galiplerine direk ve anne familyaları ile etki ettiğini görmekteyiz ve sanki bu hali ile hep benzer soylu, farklı aktörler arasında süregelen bir film geçidine sahne oluyor gibiyiz. UÇAN GÜLHATMI KIRDENİZ DENIZ EFE SERTBERK 25 TJK’NIN SESİ KASIM 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAzNjM=